PodjetjeUspešno gradbeno podjetje.
Reference
Trenutno izvajamo:

 

 • Izgradnja kanalizacije v občini Bohinj
 • Izgradnja centralne čistilne naprave v občini Bohinj
 • Izgradnja terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi na Jesenicah (podizvajalec)
 • Daljinska kolesarska povezava Mojstrana – plato Karavanke (podizvajalec)
 • Gradnja prizidka k poslovno-stanovanjskemu objektu, gradnja pokritih parkirišč in rekonstrukcija vile – Robotrade Bled
 • Izgradnja primarne kanalizacije Kropa
 • Proizvodno poslovni objekt Brinox v Medvodah in rekonstrukcija dela javne ceste
 • Nordijski center v Planici – objekt Čaplja (podizvajalec)
 • Izgradnja proizvodnega objekta Patan na Jesenicah
 • Izgradnja vrtca v Lescah
 • Športni park OŠ Bled
 • Celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela – 2. faza
 • Sanacija hotela Prisank
 • Energetska sanacija in rekonstrukcija vrtca Bled
 • Srednja šola Jesenice – investicijsko vzdrževalna dela
 • Obnova vročevodnega priključka za Dom upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah
 • Ureditev pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Podmežakla na Jesenicah

LETO 2014

 

 • Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž
 • Izgradnja stanovanjske hiše Koman v Lescah
 • Gorenjska plaža v Tržiču – ureditev turistično kulturnega centra in hortikulturna ureditev
 • Energetska sanacija OŠ Davorina Jenka ter podružnične šole Zalog
 • Izgradnja poslovno gostinskega objekta in prostorov za registracijo vozil Tehno v Tržiču
 • Ureditev objekta »Pikova dama«
 • Izgradnja hiše ECOLE v Podhomu (GOI dela in zunanja ureditev – energetsko učinkovita gradnja)

 

LETO 2013
 • Energetska sanacija OŠ Toneta Čufarja – zamenjava stavbnega pohištva
 • Daljinska kolesarska povezava skozi občino Jesenice, pododsek 5
 • Ureditev prostorov za TIC in LTO v dvorani Vitranc v Kranjski Gori
 • Izgradnja vodohrana v Planici
 • Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni Črna vas
 • Celovita ureditev Poti kulturne dediščine v Žirovnici
 • Energetska sanacija Podružnične OŠ Begunje – zamenjava strehe
 • Obnovitvena dela v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah (GOI)
 • Športna dvorana Podmežakla - II. faza - preureditev garderob vzhodna tribuna, rušitev objekta na Ledarski 3 in izvedba TK priključka
 • Proizvodno poslovni objekt Exacta v Žirovnici - gradbena dela in zunanja ureditev
 • Sanacija strehe OŠ Koroška Bela
 • Obnova ordinacij v ZD Jesenice
 • Proizvodna hala »vložka« in »vleka« na Plavškem travniku
 • Preureditev poslovnih prostorov Eltec Petrol
 • Daljinska kolesarska povezava skozi občino Jesenice, pododsek 3
 • CUDV Matevža Langusa v Radovljici - gradbena dela
 • Izvedba nadomestnega kanala in črpališča Jeko - in
 • Ravnalnik 2500 mm v Acroniju, gradbena dela
 • Adaptacija objekta TVD Partizan v Žirovnici
 • Gradnja objekta za predelavo žlindre iz proizvodnega jekla - Harsco

 

 

Leto 2012
 • Izgradnja temeljev cestne tehtnice v Acroniju
 • Sanacija plošče v jeklarni
 • Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu pri Bledu
 • Izgradnja Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Ljubljani
 • Izgradnja pošte na Jesenicah - gradbena dela
 • Ureditec ceste znotraj območja ZN Moste
 • Olimpijski športni center Planica - sanacija zamakanja
 • Izgradnja brunarice z gostinskim lokalom v Završnici
 • Izgradnja stanovanjske hiše v Javorniškem Rovtu
 • Odstranitev in gradnja vrtca v Predvoru - rušitve, gradbena dela in zunanja ureditev
 • Izgradnja RTP Elektro Gorenjska v Bohinju
 • Izgradnja OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori
 • Zamenjava strehe na stavbi Mladinskega centra Jeenice
 • Izgradnja doma starejših občanov Viharnik v Kranjski Gori
 • Izgradnja parkirišča na Hrušici
 • Obnova Zdravstvenega doma Radovljica - zamenjava oken in obnova fasade
 • Športna dvorana Podmežakla - vzhodna tribuna - 1. faza, GOI
 • Izgradnja proizvodno skladiščno poslovnega objekta Saxonia - Franke v PC Žirovnica
 • Ureditev mansarde v Osnovni šoli Koroška Bela - 1. faza
 • Izgardnja stanovanjske hiše v Škofji Loki
 • Vzdrževalna dela v Diagnostičnem centru na Bledu
 • Prenova vrtca Janina v Kranju
 • Proizvodni objekt Patan na Jesenicah
Leto 2011
 • Dom dr. Janka Benedika - obnova nadstropja
 • Obnova cest v Mojstrani (na Delavski in Gobela)
 • Izgradnja garni hotela (do III. gr. faze) v Kranjski Gori
 • Izgradnja stanovanjske hiše do III. gr. faze v Kranjski Gori
 • Obnova hidrantnega omrežja - predor Karavanke
 • Izdelava nadstrešnice ob poslovnem objektu Plinstal na Jesenicah
 • Posodobitev Aljaževega doma v Vratih
 • Vrtec Šentvid, enota Miš maš - dozidava in prenova
 • Obnova strehe na objektu Veslaški center Bled
 • Izdelava opornega zidu in rekonstrukcija in dozidava objekta MRI (naprave za diagnostiko in magnetno resonanco)
 • Adaptacija skladišča Mavrica na Jesenicah
 • Občina Jesenice - izgradnja zunanjega stopnišča hala Podmežakla
 • Rekonstrukcija stanovanjske hiše na Belci
 • Obnova dela vrtca na Tavčarjevi na Jesenicah
 • Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici na Jesenicah
 • Izgradnja platoja za skladiščenje sveč na Jesenicah
 • Izgradnja stanovanjskih hiš na Planini pri Kranju, na Selu pri Žirovnici in v Lescah
 • Gradbena dela z zunanjo ureditvijo v letalskem centru v Lescah

 

Leto 2010
 • Ureditev podstrešja na objektu Savska 1 v Mojstrani (KS)
 • Obnova centralne sterilizacije v kleti Splošne bolnišnice na Jesenicah
 • Ureditev ceste v Podhomu
 • Gradnja garažne hiše pri Splošni bolnišnici na Jesenicah
 • Prenova prostorov v ZD Radovljica
 • Mesarija Mlinarič - finalizacija prostorov
 • Gradnja cestnih odsekov Podkoren in Mojstrana
 • Gradnja stanovanjske hiše Kordež na Plani v Lescah
 • Postavitev žarnega zidu na pokopališču Blejska Dobrava
 • Investicijsko vzdrževalna dela v Osnovni šoli Kranjska Gora
 • Gradnja stanovanjsko turističnega objekta IPI v Kranjski Gori
 • Gradnja stanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji na Jesenicah
 • Veslaški center in ciljna regatna arena na Bledu – zunanja ureditev Male in Velike Zake
 • Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu – tribune
 • Izgradnja slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani
 • Preureditev podstrešja in ureditev prostorov v CUDV Matevža Langusa v Radovljici
 • Ureditev učilnice v Zavodu za gozdove, KE Bohinj

 

Leto 2009
 • Preureditev dveh splošnih ordinacij v ZD Bled
 • Adaptacija patohistološkega laboratorija Diagnostičnega centra v ZD Bled
 • Izgradnja apartmajskih objektov s podzemno garažo v Logu v Kranjski Gori
 • Izgradnja vročevoda na Hrušici
 • Izgradnja vročevoda na Tomšičevi na Jesenicah
 • Javna kanalizacija - premostitev Špornov graben
 • Obnova vodovoda - cevovoda Zgornje Gorje
 • Izgradnja apartmajskih objektov v Podkorenu
 • Izgradnja stanovanjske hiše v Lescah
 • Poslovni prostori Zavarovalnice Triglav v PTSO Rondo na Jesenicah
 • Garaža z gostinsko teraso ob Mesariji Mlinarič v Lescah
 • BMW center v Kranju - gradbena dela in zunanja ureditev
 • Rekonstrukcija hotela Triglav na Bledu
 • Adaptacija hotela Lek v Kranjski Gori
 • Adaptacija bazenskih garderob s sanitarijami v OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah
 • Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na upravni stavbi Kovinar na Jesenicah
 • Gradnja prizidka - jaška za notranje dvigalo OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah
 • Obnova cest v Zgornjesavski dolini (Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Belca, Dovje)

 

Leto 2008

  

 • Izgradnja poslovno trgovsko stanovanjskega objekta RONDO na Jesenicah
 • Gradnja stanovanjskih hiš do 3. gradbene faze v Lescah
 • Gradnja stanovanjske hiše do 3. gradbene faze v Radovljici
 • Gradnja stanovanjske hiše Kokalj v Hrašah
 • Gradnja stanovanjske hiše do 4. gradbene faze v Mošnjah
 • Zbirni center Podmežakla
 • Izgradnja poslovno trgovsko stanovanjskega objekta na Jesenicah
 • Rekonstrukcija Hotela jezero Bohinj v Ribčevem Lazu
 • Nadzidava Gimnazije Jesenice - ureditev mansarde
 • Ureditev Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah
 • Poslovno stanovanjski objekt v Kranjski Gori - ureditev devetih stanovanj v objektu Zdravstveni dom Kranjska Gora
 • Gradnja štirih večstanovanjskih hiš Lancovo pri Radovljici
 • Dozidava in adaptacija objekta Rateče 18 v Ratečah
 • Izgradnja turističnega objekta - Garni hotel v Kranjski Gori
 • Izgradnja dveh dvostanovanjskih in enostanovanjskih hiš Miklič v Kranjski Gori
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

 

 

Leto 2007
 • Gradnja dvigala in ureditev podstrešja v Domu upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah
 • Večstanovanjska objekta s podzemno garažo na Bledu
 • Nadgradnja in rekonstrukcija strehe na večstanovanjski stavbi v Kranjski Gori
 • Adaptacija garderob in centralne kuhinje v Golf Hotelu na Bledu
 • Ureditev trga pred Ruardovo graščino na Stari Savi na Jesenicah
 • Izgradnja nove štirisedežnice Kekec in vlečnice Mojca v Kranjski Gori
 • Ureditev parkirišča na Blejski Dobravi ob pokopališču
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2006
 • Izgradnja poslovnega objekta Banke SKB na Jesenicah
 • Izgradnja prizidka in rekonstrukcija Igralnice Casino in hotelskih prostorov v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Prenova Hotela Kompas v Kranjski Gori
 • Izgradnja maloprodajnega salona s skladiščem in poslovnimi prostori LIP Bled
 • Izgradnja poslovnega objekta Medium v Žirovnici
 • Izgradnja dveh trostanovanjskih objektov v Kranjski Gori (Gradinvest d.o.o. Ljubljana)
 • Obnova sobnega dela in posodobitve kavarne in seminarskih prostorov Hotela Astoria na Bledu
 • Prenova in preureditev pritličja in kletne etaže ter adaptacija 89 sob Hotela Park na Bledu
 • Poslovni objekt s skladiščno halo Metal - Profil
 • Rekonstrukcija planinskega doma Pristava v Javorniškem Rovtu
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2005

 • Izgradnja večnamenske dvorane Vitranc v Kranjski Gori
 • Poslovni prostori Občine Kranjska Gora
 • Izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod na čistilni napravi Jesenice
 • Izgradnja štirisedežne žičnice Vitranc v Kranjski Gori
 • Izgradnja apartmajskega hotela Lesnina v Kranjski gori
 • Nova linija za toplotno obdelavo pločevine Acroni Jesenice
 • Adaptacija večnamenskega objekta Krajevne skupnosti Mojstrana
 • Prenova kopalnic v Hotelu Kompas v Kranjski Gori
 • Prenova kuhinje v Hotelu Alpina v Kranjski Gori
 • Apartmajsko gostinski objekt Zima v Mojstrani
 • Stanovanjska hiša Plemelj v Srednjem vrhu
 • Stanovanjska hiša Nučič v Kr. Gori
 • Izvedba tira v skladišču starega železa Acroni Jesenice
 • Rekonstrukcija industrijskega tira Kovinar na Jesenicah
 • Prizidek jedilnice in recepcije Penziona Langerholz v Kranjski Gori
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

Leto 2004
 • Prenove in izgradnja bazenskega kompleksa v hotelu Golf na Bledu
 • Izgradnja štirisedežne žičnice Podkoren
 • Izgradnja Apartdepandanse Bor hotela Prisank v Kranjski Gori
 • Razvod zemeljskega plina v Občini Žirovnica II. faza
 • Gradnja dveh skladiščno poslovnih hal na Jesenicah (IMN d.o.o. Jesenice)
 • Dozidava servisne delavnice Integral na Jesenicah
 • Izgradnja črpališča za hladilno vodo za Acroni Jesenice
 • Postavitev novih Siemensovih elektromotorjev v Jeklarni SŽ Acroni na Jesenicah
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2003
 • Izgradnja Hotela Prisank v Kranjski Gori
 • Prenova Hotela Golf na Bledu
 • Izgradnja poslovnega objekta Plinstal v Kranju
 • Izgradnja kotlovnice za ogrevanje mesta Jesenice (Plinstal)
 • Dograditev Hotela HIT v Kranjski Gori
 • Prenova restavracije Rikli v Hotelu Park na Bledu
 • Izgradnja plinovodnega omrežja Občine Žirovnica I. faza
 • Predelava in dograditev boksov za staro železo v jeklarni Acroni Jesenice
 • Poslovni objekt ZZZS na Jesenicah - investicijsko vzdrževalna dela
 • Obnova kanalizacije, vodovoda, kabelskega razvoda in cestišča na Cesti talcev na Koroški Beli
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)
Leto 2002

 • Izgradnja bazenskega kompleksa, kongresne dvorane in restavracije Hotela Kompas v
 • Kranjski Gori
 • Prizidava hotelske kuhinje, restavracije in recepcije Hotela Larix v Kranjski Gori
 • Adaptacija 72 hotelskih sob v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Prenova igralnice Casino Larix v Hotelu Larix v Kranjski Gori
 • Proizvodno poslovna hala DIFA-TRADING na Jesenicah
 • Izgradnja poslovnega objekta - Mesarija Mlinarič Lesce
 • Prizidek k Domu CŠOD Trilobit - Javorniški Rovt
 • Obnove v Zdravstvenem domu na Jesenicah
 • Osebno dvigalo ob Zdravstvenem domu na Jesenicah
 • 10. Obnova oz. nadomestna gradnja fekalne kanalizacije z izgradnjo ponikovalnih vodnjakov v naselju Smokuč
 • Sprememba namembnosti in prizidava objekta Pnevmatik Centra Ažman v Lescah
 • Preureditev sanitarij v Osnovni šoli Tone Čufar na Jesenicah
 • Obnova dela vodovoda za OŠ Tone Čufar na Jesenicah
 • Preureditev skupnih sanitarij v Domu upokojencev dr. F. Bergelja na Jesenicah
 • Odstranitev dela stanovanjske hiše Žagar, prizidava in adaptacija
 • Nadstrešnica Acroni Jesenice
 • Sanacija strehe na Centralni postavljalnici na Jesenicah (Slovenske železnice)
 • Razna manjša dela (zunanje ureditve, meteorne in fekalne kanalizacije)

Leto 2001

 • Izgradnja Aqua centra, kongresne dvorane in adaptacija hotelskih sob Hotela Larixv Kranjski Gori
 • Prenova hotelskih sob v Hotelu Park na Bledu
 • Izgradnja skladišča nevarnih snovi in skladiščnega platoja Intereurope na Jesenicah
 • Stanovanjska hiša Bešter na Dovjem
 • Stanovanjska hiša Mulej na Bledu
 • Izgradnja kanalizacije na Cesti talcev na Koroški Beli
 • Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Kranjski Gori
 • Izgradnja kanalizacije na Aljaževi cesti na Jesenicah
 • Izgradnja kanalizacije na Sončni poti na Koroški Beli
 • Prenova strehe z zamenjavo strešne kritine na Domu upokojencev dr. F. Bergelja na Jesenicah
 • Sanacija strehe na poslovni stavbi Gorenjska banka Jesenice
 • Sanacija strehe na poslovni stavbi Ekspozitura Gorenjske banke v Kranjski Gori

Leto 2000

 • Adaptacija aparthotela Garni v Kranjski Gori
 • Izgradnja žičnice Dolenčev rut v Kranjski Gori
 • Adaptacija gostilne Bor v Kranjski Gori
 • Adaptacija prostorov Zdravstvenega doma na Jesenicah
 • Izgradnja čajne kuhinje na pokopališču na Blejski Dobravi
 • Izgradnja nadstrešnice z žerjavno progo podjetja Kovinar na Jesenicah
 • Obnova tlakov v Osnovni šoli Koroška Bela
 • Kanalizacija Borka v Kranjski Gori
 • Kanalizacija pri Kulturnem domu na Hrušici
 • Preureditev prodajnega salona pekarne Magušar na Jesenicah

Kontaktni podatki

Telefon:
+386(0)4 5810-700

Fax:
+386(0)4 5810-702
+386(0)4 5810-758

Email ContactINFO E-POŠTA